Algemene Ledenvergadering

Algemene Ledenvergadering

Datum
19 juni 2023
Tijd
19:30 tot 21:30
Locatie
Restaurant De Vroolijke Frans, Knoevenoordstraat 51, Brummen

Ook niet-leden zijn van harte welkom. Als je nieuwsgierig bent wat BrummenEnergie allemaal doet moet je vooral komen.

19:30 uur:
Welkom en opening
(voor de pauze informatie over projecten; na de pauze een formele ALV met besluitvorming over de jaarrekening)

 1. Stand van Zaken projecten
  We maken een korte tour langs alle projecten van dit moment:
 • Nieuwe website
 • Duurzaam Buitengebied Brummen
 • Energiecoach, Bespaarhulp
 • Isolatieproject
 • Energietafel Monumenten
 • Zonnepark De Voort
 • Zonnepark Doonweg
 • Zonnepark Elzenbos
 • Ijsselwind: voortgang en hindernissen
 • Samenwerking Energiecoöperaties
 • Jubileumactiviteiten
 • toekomst BE

21:00 uur Pauze
21:15:

 1. Opening ALV
  Vaststellen agenda
 2. Mededelingen
 3. Verslag
  Verslag ALV 20-02-2022 (ter goedkeuring)
 4. Brummen Energie
  a. Jaarverslag
  b. Jaarrekening 2022 BrummenEnergie
  c. Jaarverslag EBEM Bedrijf (ter informatie)
  d. Verslag Kascommissie 2022
  e. Goedkeuren jaarrekening
 5. Bestuursverkiezing
 6. Rondvraag en Sluiting

Vóór de pauze hoef je geen lid zijn om de bijeenkomst bij te wonen.

Om mee te praten met de onderwerpen na de pauze moet je lid zijn van BrummenEnergie. Nog geen lid?