Op 4 april hebben wethouder Eef van Ooijen van de gemeente Brummen en Jaap Ypma van BrummenEnergie hun handtekening gezet onder een ontwikkelovereenkomst voor Zonnepark Elzenbos. Hiermee stelt de gemeente gronden in de Elzenbos aan de N348 voor 25 jaar beschikbaar voor het exploiteren van een zonnepark. De aanleg van het solarpark komt zo een stuk dichterbij. BrummenEnergie is nu in afwachting van de benodigde SDE+ subsidie van het Rijk.

BrummenEnergie wil in de Elzenbos een zonnepark aanleggen van zo’n 4 hectare. Daarmee kunnen zo’n 600 huishoudens van duurzame energie worden voorzien. 

Ontwikkelovereenkomst

In de ontwikkelovereenkomst tussen de gemeente en BrummenEnergie staan de voorwaarden voor de exploitatie van het zonnepark. Denk aan de inpassing van het solarpark in het landschap. Ook zijn er afspraken rondom planschade, leges en zekerheidsstelling bij voortijdige beëindiging van de exploitatie en een kettingbeding bij opvolging. Daarnaast moeten beide partijen een erfpachtovereenkomst aangaan. Deze is in concept klaar en kan bij de notaris worden ondertekend.

Draagvlak

BrummenEnergie kent de aanpak 'van en voor Brummen'. Dat past de coöperatie ook toe in de ontwikkeling van de opwek van duurzame energie. BrummenEnergie betrekt omwonenden in een vroeg stadium en communiceert open en transparant met hen. Uitgangspunt is altijd om de wensen van omwonenden zoveel mogelijk te integreren in het plannen. Dat is in het geval van zonnepark Elzenbos ook gebeurt. De wensen van de omwonenden voor de inpassing van het zonnepark in het landschap heeft BrummenEnergie zo goed als geheel goedgekeurd gekregen in de omgevingsvergunning. Wethouder Van Ooijen: “BrummenEnergie is een initiatief van en voor de inwoners van de gemeente. De coöperatie heeft intensief met de buurt en andere partners gesproken over de plannen voor het zonnepark. Zo is een plan tot stand gekomen waarvoor veel draagvlak bestaat.”

Subsidie

Met de overeenkomsten kan BrummenEnergie als initiatiefnemer vrij beschikken over de gronden waar het zonnepark moet komen. Dat is een voorwaarde om in aanmerking te komen voor de SDE+ subsidie. Een andere voorwaarde is dat de initiatiefnemer een omgevingsvergunning heeft. Ook deze is inmiddels in orde, na een ‘verklaring van geen bedenkingen’, die de gemeenteraad in januari met overtuiging heeft gegeven. Het wachten is nu dus of het Rijk de subsidie verleent. Dat zal naar verwachting nog wel vier tot vijf maanden duren. Dan kan BrummenEnergie het park gaan aanleggen.