BrummenEnergie geeft lokale energietransitie handen en voeten

BrummenEnergie geeft lokale energietransitie handen en voeten

‘Ga vroegtijdig in gesprek met bewoners’

BRUMMEN – ‘Onze kracht als energiecoöperatie zit ‘m in het feit dat we lokaal geworteld zijn. We maken geen winst, de opbrengsten komen ten goede aan de lokale samenleving’. Hiermee geven Jan Emmerzaal en Els Holsappel kernachtig weer waar BrummenEnergie voor staat: één van de ongeveer 600 energiecoöperaties die Nederland inmiddels kent en die op lokaal niveau handen en voeten geven aan de energietransitie. 

We spreken Jan en Els, respectievelijk voorzitter en secretaris van BrummenEnergie, aan de vooravond van het 10-jarig jubileum, volgend jaar. BrummenEnergie begon in 2013 als een initiatief van gedreven Brummenaren om een steentje bij te dragen aan de omschakeling van fossiele brandstoffen op zonne- en windenergie. Daarmee maakten ze deel uit van een ‘beweging’ die mede onder invloed van diverse klimaatakkoorden op gang kwam. In die akkoorden werd afgesproken dat minstens de helft van de opwekking van duurzame energie ten goede moet komen aan de lokale gemeenschap (‘lokaal eigenaarschap’). Bijvoorbeeld doordat bewoners eigenaar worden van een windmolen of een zonnepark. Of doordat een deel van de ‘winst’ opnieuw wordt geïnvesteerd in lokale projecten.

Met dit uitgangspunt heeft BrummenEnergie zich in 10 jaar tijd een vaste plaats verworven in de plaatselijke energietransitie. De beide bestuursleden schetsen de huidige stand van zaken. ‘We hebben inmiddels acht plaatselijke projecten. Hiervan zijn er vijf nog in ontwikkeling en de andere drie leveren sinds vorig jaar daadwerkelijk stroom.’ Wat betreft de laatste drie gaat het om de zonneparken aan de Doonweg (Eerbeek) en Elzenbos (Brummen) en de 650 zonnepanelen op het gerenoveerde dak van de manege van IJsselruiters in Brummen. Het lokale eigendom krijgt hierin telkens op een andere manier vorm. De zonnepanelen op de manege, bijvoorbeeld, zijn gekocht door ruim 50 deelnemers binnen het postcodegebied grenzend aan de manege. Deze deelnemers profiteren vanwege hun ‘investering’ middels een teruggave van een deel van de stroomkosten. Het zonnepark Elzenbos is medegefinancierd door 32 omwonenden. ‘Zo hebben we 90.000 euro opgehaald,’ zegt Jan Emmerzaal met enige trots. Maar hij wil hiermee vooral ook beklemtonen dat op deze manier de maatschappelijke steun voor deze lokale initiateven tot uitdrukking komt. 

Want die steun van de bevolking, daar wringt vaak de schoen als het om zonneparken of windmolens gaat. Dat realiseert BrummenEnergie zich ook terdege, zeggen de beide bestuursleden. ‘In onze aanpak gaan we in een vroeg stadium al met omwonenden in gesprek. Overleg is voor ons geen formaliteit maar een voorwaarde voor een zo goed mogelijke inpassing van een project in de omgeving.’ En bij elk project zorgen we er ook voor dat omwonenden en geïnteresseerden financieel kunnen participeren. Daar komt dat het lokale eigenaarschap weer om de hoek kijken.

Het verwerven van het maatschappelijk draagvlak is een taai proces, zeggen de beide bestuursleden. ‘We vinden dat ‘we’ indringender en eerder het gesprek moeten voeren over de noodzaak van de energietransitie en de impact hiervan op het landschap en leefomgeving,’ zegt Jan Emmerzaal. En met ‘we’ bedoelt hij dat BrummenEnergie dat niet alleen kan. De overheid speelt hierin een essentiële rol. Els Holsappel vult aan: ‘In Brummen is hierin overigens wel veel tijd en energie gestoken. Iedereen, ook individuele inwoners, hebben kunnen deelnemen aan de voorbereiding van de plaatselijke aanpak van de energietransitie. Helaas zie je dat dat beperkt blijft tot een selecte groep.’ 

(Bron: Brummens Nieuws)