Stap over op groene stroom

Gebruik geen grijze stroom meer

Stap over op groene stroom

Veel elektriciteit wordt opgewekt in centrales die op aardgas of op steenkool werken, de zogenaamde grijze stroom. Dit veroorzaakt veel uitstoot van CO2 en is dus slecht voor ons klimaat. Gebruik dus alleen groene stroom die duurzaam is opgewekt, bijvoorbeeld zonne-energie of energie van windmolens. Neem contact op met je energieleverancier of je groene stroom in plaats van grijze stroom kunt afnemen.