Kijk eens achterom

Hoe kan jij CO2 besparen?


minder consumeren helpt

Kijk eens achterom

Als je achterom kijkt, zie je welke voetafdruk je achterlaat. Dat geldt ook in figuurlijke zin. Want alles wat we in ons leven doen; eten, reizen, een huis inrichten, heeft effect op de wereld. Koop je een bankstel bijvoorbeeld, dan zijn voor de productie fossiele brandstoffen verbrand. Hierbij komt CO2 of broeikasgas vrij waardoor we onder een steeds dikker deken komen te zitten en de aarde opwarmt.

Fossiele brandstoffen

Huishoudens nemen gemiddeld tussen de 15 en 25% van de CO2-uitstoot in Nederland voor hun rekening. Voor corona steeg deze uitstoot nog steeds, vooral door het gebruik van aardgas voor verwarmen. Afgelopen coronajaar daalde de CO2-uitstoot van huishoudens, met name omdat we de auto vaker lieten staan.

Wij kunnen beter

Als gezin stoot je gemiddeld rond de 20 ton CO2 uit. Dit is fors meer dan in veel andere (Europese) landen. 13 van de 17 EU-landen doen het op dit punt beter. De emissies hangen samen met de omvang van de economie, die is in Nederland per inwoner relatief groot.

Minder spullen kopen

Het blijkt dat we in ons huishouden de meeste CO2 uitstoten door het kopen van spullen, apparaten bijvoorbeeld. Je kunt zelf veel doen om deze uitstoot naar beneden te brengen. Koop je spullen zo veel mogelijk tweede hands, deel meer en koop milieuvriendelijker spullen. Maar ook op andere vlakken maakt het veel uit hoe je leeft. Minder vlees eten, je huis isoleren, vaker met de fiets, alles helpt om onze impact op het milieu te verkleinen. Benieuwd hoe jij scoort en hoe jij met simpele stappen je impact kunt verlagen? Vul jouw CO2-voetafdruk in op Milieucentraal.