Algemene Leden Vergadering

Alle leden, supporters en andere belangstellenden zijn welkom op de Algemene Ledenvergadering van 8 juli 2024. Alleen leden hebben stemrecht.
Als u wilt komen graag even een mail naar info@brummenenergie.nl

Lokatie: Vroolijke Frans, Knoevenoordstraat 51 in Brummen.

Agenda:

19:30 lezing door Tonnie Tekelenburg over een wijkgerichte aanpak.
LochemEnergie werkt samen met buurten en wijken in Lochem aan de energietransitie. Dat doet ze op verschillende manieren, o.a. door buurtaanjagers op te leiden en door samen met een wijk of buurt een BES te ontwikkelen: Buurt Energie Strategie. Samen wordt het energieverbruik in de wijk in kaart gebracht en de mogelijkheden om dit energieverbruik te verlagen. Ook wordt gekeken naar de mogelijkheden om energie op te wekken en de huizen in de buurt of wijk gasloos te verwarmen.  Er zijn op dit moment zo’n 60 buurtaanjagers actief en er zijn 7 BES’en gemaakt. De buurtaanpak heeft geleid tot een groot aantal initiatieven in Lochem. Tonnie Tekelenburg, coördinator van de buurtaanpak van LochemEnergie vertelt over de buurtaanpak en wat het LochemEnergie gebracht heeft. 

20:30 uur Stand van Zaken projecten/activiteiten

  • Energiecoach/bespaarhulp
  • Energieloket
  • Voortgang werkgroepen (energiecoach 2.0; strategische communicatie; wijkgerichte aanpak)
  • Samenwerking Energiecoöperaties
  • Korte impressie van onze opwekprojecten

21:00 uur Pauze (met de informatieborden van De Voort)

21:15 uur Opening ALV

Wanneer u niet aanwezig kunt zijn kunt u met het volmachtformulier een ander machtigen.