Lezingen en Gastlessen

Lezingen

Er zijn vrijwilligers beschikbaar die een inspirerend verhaal kunnen houden over de noodzaak om ons energieverbruik anders aan te pakken. Niet alleen om een leefbare planeet te behouden voor onze kinderen en kleinkinderen, maar ook om zelf comfortabeler te wonen, te werken, te rijden en te leven. De energietransitie betekent niet dat ons leven minder wordt of dat we van alles gaan verliezen, het betekent alleen wat we dingen anders doen. En dat ‘anders doen’ levert ons veel comfort op!

 Lokale energiecoöperatie 

Uiteraard is ons verhaal toegespitst op de Brummense situatie. Wij zijn immers een lokale energiecoöperatie die zich inzet voor de Brummense samenleving. We vertellen graag waarom we onze coöperatie zijn gestart, hoe wij geloven in eigen kracht en hoe wij de rendementen die wij behalen terug laten vloeien naar de Brummense samenleving. Ook vertellen we over de zonneparken die we in Brummen en Eerbeek gebouwd hebben en aan het bouwen zijn en hoe inwoners van de gemeente Brummen kunnen profiteren van deze energie uit eigen achtertuin. Maar ook over de Energietafel Brummen, onze activiteiten om inwoners en agrariërs in het buitengebied in onze gemeente te ondersteunen binnen Duurzaam Buitengebied Brummen, over het Energieloket dat we in samenwerking met onze collega’s in Zutphen hebben opgezet voor de inwoners van de gemeente Brummen en al die andere activiteiten en projecten die we doen… bv. Solarparken of Duurzaam Buitengebied .

Lezingen en Gastlessen
“We vertellen graag over de noodzaak van vergroenen en over het hoe en waarom van de energietransitie. We vertellen dat verhaal bij bijeenkomsten voor volwassen, maar ook als gastles op de basisscholen in de gemeente Brummen.” Els Holsappel

Wil je een inspirerende lezing over de energietransitie in de gemeente Brummen? Of wil je weten hoe wij als lokale gemeenschap in Brummen en Eerbeek zelf het heft in handen hebben genomen? Vraag dan een lezing aan!

Meer weten over de mogelijkheden? Neem dan contact op met Els Holsappel via els.holsappel@brummenenergie.nl of via 06 11 30 33 05.

Gastlessen

Voor de basisscholen in Brummen en Eerbeek zijn gastlessen beschikbaar over de energietransitie. In die gastles leggen we in eenvoudige woorden uit hoe de meeste energie op dit moment opgewekt wordt, wat fossiele brandstoffen zijn en tot welke problemen te ze leiden. Daarnaast leggen we uit wat duurzame, hernieuwbare energiebronnen zijn en wat er nodig is om al ons energieverbruik duurzaam te maken. Zo nemen we de kinderen mee in de opgave waar we voor staan en vertalen die naar hun eigen leefomgeving en naar de schaal van het dorp waar ze wonen.

Daarnaast vertellen we waarom we als inwoners van de gemeente Brummen zijn gestart met onze lokale energiecoöperatie, wat we doen en hoe we dat doen. Daarbij komt ook het project ‘Zon op school’ aan bod, de bouw van onze zonneparken in Brummen en Eerbeek en het project IJsselwind. (Zie Solarparken of Duurzaam Buitengebied)

De gastlessen zijn geschikt voor midden- en bovenbouwleerlingen in het basisonderwijs. Uiteraard is er de mogelijkheid om in onderling overleg de gastles  inhoudelijk goed in te passen in het lesprogramma waar je als docent mee bezig bent. We denken graag met je mee!

Wil je liever eerst wat meer weten of heb je vragen? Neem dan contact op met Els Holsappel via els.holsappel@brummenenergie.nl of via 06 11 30 33 05.