Energietafel buitengebied

Energietafel buitengebied

Op 25 april 2018 zaten zo’n 60 deelnemers aan de Energietafel Buitengebied. Thema’s die aan de orde kwamen waren het verduurzamen van (monumentale) woningen in het buitengebied en agrarische gebouwen. Meer dan 20 deelnemers hebben zich opgegeven voor een vervolg! Die vervolgbijeenkomsten vinden na de zomervakantie plaats.

De Energietafel Buitengebied heeft een aantal vervolgbijeenkomsten gehad in 2018 en 2019 en heeft uiteindelijk geresulteerd in ons project Duurzaam Buitengebied Brummen. 

Vragen of meer weten?

Neem contact op met projectleider Els Holsappel, via els.holsappel@brummenenergie.nl of telefoonnummer 0611-303305.