Energietafel Monumenten

Energietafel Monumenten

Bestemd voor

Monumenteigenaren en  professionals die te maken hebben met het verduurzamen van monumenten en monumenteigenaren in de gemeente Brummen.

Doelstellingen

Inspireren van monumenteigenaren om met verduurzaming van hun pand aan de slag te gaan.

  1. Laten zien wat er mogelijk is, het delen van praktijkervaringen.
  2. Onderzoeken welke ondersteuningsbehoefte er is bij monumenteigenaren op het gebied van verduurzamen. Is er bijvoorbeeld behoefte aan een expertgroep of een werkgroep die periodiek bij elkaar komt om ervaringen rondom monumenten uit te wisselen?

Aanpak/insteek

We kiezen voor een praktische insteek. We willen monumenteigenaren handvaten geven om met verduurzaming van hun pand aan de slag te gaan. Handelingsperspectief bieden dus.

Daarnaast willen we ophalen waar men tegenaan loopt, zich zorgen over maakt of waar men graag in ondersteunt zou willen worden en hoe.

Tijdens de gespreksronde zoeken we daarom de verdieping op, waarbij we de groepen op drie thema’s indelen:

  • Monumenten in de dorpskernen
  • Monumenten in het buitengebied
  • Kerken en andere bijzondere monumenten

Resultaat

We willen met deze Energietafel een beeld geven van de mogelijkheden en de onmogelijkheden van het verduurzamen van monumenten in de gemeente Brummen. We willen inspireren om aan de slag te gaan met die verduurzaming. 

Initiatieven of ideeën die uit deze tafel ontstaan worden door projectleider Els Holsappel aangejaagd, samen met de gemeente Brummen.

Als er na deze tafel mensen zijn die graag periodiek ervaringen willen uitwisselen over het verduurzamen van monumenten in onze gemeente, kunnen zich aanmelden bij Els Holsappel of Mirjam ten Hove. Bij voldoende belangstelling onderzoekt BrummenEnergie de mogelijkheid om een expert- of werkgroep Monumenten op te richten binnen BrummenEnergie.  

Deze Energietafel Monumenten is geweest op 7 juni 2023
Programma

Klik hier om de presentatie nog een keer terug te zien.

Vragen of meer weten?

Neem contact op met projectleider Els Holsappel, via els.holsappel@brummenenergie.nl of telefoonnummer 0611-303305.