Energietafels

Energietafels

Wat is een Energietafel?

De Energietafel Brummen is een gesprekstafel die mensen rondom een bepaald thema van de energietransitie bij elkaar brengt. Doel is kennisdeling, initiatieven verbinden en versterken en het aanjagen van nieuwe initiatieven op het gebied van duurzame energie binnen de gemeente Brummen.

De Energietafel Brummen is een gezamenlijk project van de gemeente Brummen en BrummenEnergie. BrummenEnergie voert de regie op de energietafels, voert ze uit en leidt de tafels ook, uiteraard in nauwe samenspraak met de gemeente Brummen.

Thema’s

Elke energietafel krijgt een thema binnen één van de vijf hoofdthema’s. Dit zijn:

  • wonen
  • openbare gebouwen en openbare ruimte
  • buitengebied/natuur/landbouw
  • MKB/Bedrijven
  • mobiliteit
Energietafels

Energietafel: Monumenten!

Binnenkort organiseren we de nieuwe energietafel: Monumenten. Hou de agenda in de gaten!

Voor wie

Iedereen die geïnteresseerd is in het thema energieneutraal wonen en/of actief is op dat terrein is van harte welkom om deel te nemen aan de Energietafel Brummen.

Vragen of meer weten?

Neem contact op met projectleider Els Holsappel, via els.holsappel@brummenenergie.nl of telefoonnummer 0611-303305.