Zijn zonnepanelen nog rendabel?

Ook als in 2027 de salderingsregeling wordt afgeschaft zijn zonnenpanelen nog steeds rendabel. Zelfs als je terugleverkosten moet betalen bij de leverancier.¬†¬†Naar verwacht heb je de kosten er in zo’n 8 jaar uit.

Het wordt steeds interessanter om de energie die je opwekt meteen zelf te gebruiken.