Onze opwek

  • Wat wordt bedoeld met de energietransitie?

    De energietransitie isĀ de overgang van het gebruik van fossiele energie naar energie uit hernieuwbare bronnen. Fossiele energie wordt namelijk opgewekt door de verbranding van steenkool, aardolie en aardgas.