Hoe verloopt een energiecoachgesprek?

De energiecoach meldt zich op het afgesproken tijdstip en het gesprek vindt doorgaans aan de keukentafel plaats. De energiecoach geeft een korte introductie en vaak zal het ook gaan over koetjes en kalfjes ten einde iets meer te weten te komen over de bewoner. De bewoner zal ook gevraagd worden wat zijn of haar beweegredenen zijn om te verduurzamen en wordt de bewoner gevraagd een jaaroverzicht van de energierekening klaar te leggen. Daarna zal het gesprek over de inhoud gaan en hiervoor dient het door de bewoner ingevuld Hoom dossier als basis. In sommige gevallen is het Hoom dossier niet volledig ingevuld of zijn er nog specifieke vragen door de bewoner of energiecoach. Ook geeft de energiecoach een verdere toelichting op de te maken keuzes en de aan te bevelen volgorde. Bewoners hebben af en toe heel andere idee├źn qua volgorde van aanpak, bijvoorbeeld omdat ze eerst kiezen voor een warmtepomp of extra isolerend glas. Dit soort maatregelen wordt vaak ingegeven door de media of via familie of vrienden. In het gesprek wordt het belang van isoleren sterk benadrukt, omdat isoleren de basis is van de verduurzaming. Naast allerlei bouwkundige en technische oplossingen wordt het belang van gedrag van de bewoners onder de aandacht gebracht; m.a.w. zijn bewoners bereid hun gedrag aan te passen om bijvoorbeeld energiezuiniger te leven. Ook wordt de bewoner gewezen op leen- en subsidie-mogelijkheden. Afhankelijk van de behoefte ven de bewoner zal de energiecoach een doorkijkje geven naar toekomstige ontwikkelingen en de plannen van de overheid c.q. gemeente in het kader van de energietransitie.
Na het gesprek maken de bewoner en de energiecoach een kort rondje door het huis en op sommige plekken worden met de warmtecamera beeldopnames gemaakt van o.a. de conditie van de isolatie van de woning en eventuele koudelekken.
Als afronding van het gesprek geeft de energiecoach een korte samenvatting van hetgeen besproken is en kan de bewoner nog eventuele vragen stellen. Tevens wordt de bewoner gevraagd naar zijn ervaringen m.b.t. het gesprek.
De energiecoach maakt op basis van de aantekeningen uit het gesprek een aanpassing op het dossier, waarvan de bewoner een kopie krijgt.