Hans Berends van Loenen

Hans Berends van Loenen
Mijn interesse ligt onder meer bij Industrial Heritage, Natuurbehoud en Duurzaamheid. Als voorzitter van een industrieel monument ben ik de afgelopen jaren vooral bezig geweest met instandhouding. Dankbaar werk, maar nu wil ik ook graag bouwen aan een betere toekomst. Als bestuurslid van BrummenEnergie kan ik daar inhoud aan geven. De komende jaren gaat de Regionale Energie Strategie vorm krijgen en uitgevoerd moeten worden. Daar wil ik voor Brummen graag mijn steentje aan bijdragen.