Jan Emmerzaal

Jan Emmerzaal, voorzitter (Tonden)
Ik woon een kleine 25 jaar in Brummen. Ik was altijd de man in het pak die ’s ochtends vroeg wegging en soms pas aan het einde van de week weer terugkwam. Ik vond het tijd om te zien wat ik kon betekenen voor een lokale organisatie die zich bezighoudt met een thema dat me al heel lang na aan het hart ligt. Bovendien ben ik van kinds af aan een natuurmens. Ik woon middenin de prachtige Tondense natuur. Die natuur wil ik behouden voor de generaties die na ons komen.