Solar Greenpoint

Solar Greenpoint

Een van de uitgangspunten van Solar Green Point is dat je als deelnemer bij voorkeur op de fiets naar het zonnepark kunt. Bij het ontwikkelen en bouwen van een Solar Green Point is het respect voor de lokale gemeenschap essentieel. Dit heeft er ook in geresulteerd dat we uiteindelijk minder dan één op de tien beoordeelde daken of terreinen hebben geselecteerd voor de realisatie van een zonnestroominstallatie. Via haalbaarheidsstudies en met medewerking van planologen en ecologen proberen we de impact op de natuurlijke omgeving zo beperkt mogelijk te houden. Daarnaast zoeken we de dialoog op met lokale bewonersorganisaties en buurtinitiatieven. Graag werken we samen met lokale agenten die ons helpen bij het creëren van het benodigde draagvlak en er voor zorgen dat er een goede inpassing plaats kan vinden, zowel in de natuur als in de samenleving.