Wilco Kettelarij

Toen wij als gezin in 1996 ons huis in Brummen kochten, was het niet geïsoleerd. Het was een koude winter met bevroren waterleidingen en bloemen op de ramen. Tijdens de verbouwing hebben we dan ook zo goed mogelijk volgens de toen geldende normen het dak en de muren van de woning geïsoleerd. Ook hebben we dubbel glas laten zetten. Vijf jaar geleden zijn er zonnepanelen bij gekomen.
Drie jaar geleden ben ik met pensioen gegaan. Daarvoor heb ruim 20 jaar inspecties uitgevoerd in de chemische industrie. Het werd weer eens tijd voor een nieuwe uitdaging en ik denk dat als energiecoach te hebben gevonden.
De klimaatcrisis dwingt ons om zuiniger om te gaan met fossiele brandstoffen. We zullen er dus ook verantwoord mee om moeten gaan en ons industrie richten op energiebesparing en gebruikmaken van duurzame energie. Door de stijgende gas- en energieprijzen kunnen de maandelijkse lasten ook flink omhoog gaan.
Voor de energiecoach wordt het een uitdaging, om mensen te adviseren hun huis te verduurzamen. Maar ook, om samen na te denken over wat ze zelf kunnen doen, om minder gas en elektriciteit te verbruiken. Als resultaat kunnen ze de maandelijkse energielasten omlaag brengen.