Zonnepark de Voort (in voorbereiding)

Zonnepark de Voort


schone energie opwekken

Zonnepark de Voort (in voorbereiding)

BrummenEnergie en Vattenfall werken samen aan het nieuwe zonnepark ‘De Voort’. Samen werken we zo aan meer duurzame energie opwek in Brummen en gaan we inwoners van onze gemeente ook de mogelijkheid geven om hieraan mee te doen.

BrummenEnergie heeft al langer contact met Vattenfall  die onze coöperatieve doelstellingen onderschrijven. Bedoeling is dat we dit project met 50/50 eigendom op gelijkwaardige basis gaan ontwikkelen.

Voorgeschiedenis

De gemeente Brummen heeft gedurende 2020/2021 beleid opgesteld voor opwekking van wind- en zonne-energie in de gemeente. Hierbij zijn uitgebreid burgers, maar ook BrummenEnergie en andere organisaties betrokken geweest. Eind 2021 is dit beleid vastgesteld door de gemeenteraad. Initiatiefnemers konden via een tenderproces voorstellen indienen die aan de hand van in het beleid vastgestelde criteria zijn gerankt.  Deze voorstellen zijn voor het indienen op hoofdlijnen besproken met de directe omgeving. De beste in de ranking mochten dan een omgevingsvergunning aanvragen.

Resultaat is dat BrummenEnergie het project De Voort verder mag uitwerken.

Locatie en inrichting

In Tonden, tegen de spoordijk aan van de lijn Zutphen/Dieren, ligt het perceel waar BrummenEnergie en Vattenfall een zonnepark willen realiseren met een vermogen van circa 17 Mw. Naast het gebied met zonnepanelen blijft er landbouwgrond (hooiland) en wordt aan natuurontwikkeling gedaan.

In het vervolgproces met de omgeving zal dit verder uitgewerkt worden waarbij in ieder geval de Tondense Enk beter herkenbaar zal worden

Verdere stappen

  1. BrummenEnergie en Vattenfall werken alternatieven uit waarin opmerkingen van de gemeente en hun adviseurs zijn verwerkt.
  2. Deze alternatieven worden besproken met direct omwonenden, waar nodig aangescherpt en een voorkeur gekozen.
    Klik hier voor het ontwerp zoals dat nu bekend is.
  3. Dit alternatief wordt vervolgens als basis voor de vergunningsaanvraag besproken met de bredere omgeving.

Dit alles moet leiden tot het verlenen van de omgevingsvergunning in 2024 waarna de financiering afgerond kan worden en de bouw kan starten.

Lokaal eigendom

BrummenEnergie en Vattenfall  werken eraan 50% lokaal financieel eigendom in te vullen. Hiermee kunnen inwoners van Brummen ook financieel profiteren van de komst van zonnepark De Voort.

Naar verwachting wordt in 2025 hier meer duidelijk over de opzet van deze crowdfunding.

Daarnaast wordt gewerkt aan een ‘profijtplan’ waarbij een deel van de winst van het zonnepark ten goede komt van de omgeving.

Crowdfunding
Aantal panelen 15.500
Energie per jaar (kWh) 16.000.000
Opbrengst voor 4923 huishoudens
CO2-besparing (ton/jaar) 5760

In samenwerking met

Vattenfall
Verwarming graadje lager

Verwarming graadje lager

Als je de verwarming een graadje lager zet, verbruik je minder energie. Dit zal in het begin even wennen zijn,

Vriezer uit tijdens de vakantie

Vriezer uit tijdens de vakantie

De vriezer gebruikt ca. 5 procent van het energie in een huishouden. Hoe kun je dat verminderen?– Ontdooi je diepvries

De was naar buiten

De was naar buiten

Wasdrogers zijn energieverslinders. Als je je energiegebruik wilt verminderen is het zinvol je wasdroger niet of minder te gebruiken. Een

Geen-spijt-maatregelen

Geen-spijt-maatregelen

Vraag je je af wat je aan je huis kunt doen als je nog niet weet hoe je je huis

Zie meer met de warmtecamera

Zie meer met de warmtecamera

Met een warmtecamera zie je waar de warmte uit je woning weglekt. Bijvoorbeeld door de voordeur, of door slecht sluitende

Kies het juiste moment

Kies het juiste moment

Ga je verhuizen of verbouwen? Dan is dat het moment om slimmme maatregelen te nemen om je huis voor te

Test je dubbel glas

Test je dubbel glas

Heb je gewoon dubbel glas? Of misschien HR++? Zo zoek je het uit.  Test 1: Check de codes in de

Tochtwering: kleine maatregel, groot plezier

Tochtwering: kleine maatregel, groot plezier

In een tochtig huis heb je de neiging om de verwarming wat hoger te zetten, omdat het koud aanvoelt. Daarmee

Gordijnen helpen warmte binnen te houden

Gordijnen helpen warmte binnen te houden

Gordijnen zijn niet alleen voor de sier, ze dienen ook als extra isolatie. De koude trek die bij de ramen